เว็บสำเร็จรูป เว็บไซต์สำเร็จรูป ร้านค้าออนไลน์ทำเว็บรองรับ SEO
ทำเว็บ เว็บสำเร็จรูป เว็บไซต์สำเร็จรูป ร้านค้าออนไลน์ ที่รองรับการทำ SEO สะดวก คุ้มค่า ในราคาเบาๆ
Call Center : 02-187-0187 , 08-6700-4000

เกี่ยวกับเรา

ผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป ร้านค้าออนไลน์

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท เป็นผู้ให้บริการด้าน เว็บโฮสติ้ง เว็บไซต์ และจดโดเมนเนม บริหารโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านไอทีมายาวนาน และมีความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับธุรกิจ ปัจจุบันเรามีลูกค้านับ 4,000 ราย

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ได้มีแนวคิดทำ chaiyoreadyweb ขึ้นเนื่องมาจากประสบการณ์ที่ บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด รับออกแบบเว็บ เราพบว่ามีลูกค้าหลายท่านต้องการมีเว็บไซด์เป็นของ ตัวเอง แต่ไม่สามารถเป็นเจ้าของเว็บไซด์ได้ เนื่องจากลูกค้าบางท่านเห็นว่าราคาในการออกแบบเว็บสูงเกินไป หรือบางท่านต้องการมีเว็บเลย ไม่สามารถรอเว็บไซต์เป็นเดือนได้ ดังนั้น เราจึงมีแนว ความคิดทำ chaiyoreadyweb ขึ้นมาซึ่งเป็นบริการเว็บไซด์สำเร็จรูปสำหรับบุคคลทั่วไป หรือบริษัทที่ต้องการมีเว็บไซด์เป็นของตัวเองในราคาที่ย่อมเยาว์ และดีไซต์สวยงาม

ขอต้อนรับเข้าสู่ บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ผู้นำในการให้บริการ Web Service, E-Marketing Service และ System Customization and Integration Service ที่ตอบสนองทุกความต้องการของ SMEs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยทางบริษัทฯ เน้นให้คำแนะนำในการเลือก service และ solution ที่เหมาะสม ตามงบประมาณและธุรกิจ

COMPANY PROFILE

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2547 โดยผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ในการให้บริการสารสนเทศ โดยปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ได้แบ่งการให้บริการออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ Web Site Hosting Service, E-Business Solution, System Customization and Integration Service และ E-Marketing Service เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (SMEs)

OUR VISION

เป็นผู้นำในการให้บริการ Web Site Hosting Service, E-Business Solution, System Customization and Integration Service และ E-Marketing Service ที่ตอบสนองทุกความต้องการของ SMEs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยทางบริษัทฯ เน้นให้คำแนะนำในการเลือก service และ solution ที่เหมาะ สมตามงบประมาณและธุรกิจ

OUR MISSION

มุ่งครองความเป็นเลิศในธุรกิจบริการด้าน Web Site Hosting Service, E-Business Solution, System Customization and Integration Service และ E-Marketing Service ด้วยการสร้างความ
เชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับลูกค้า ในเรื่องของการให้บริการที่เป็นเลิศ รวมถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจบริการและการให้คำปรึกษาที่ดีในการเลือก service และ solution จนเป็นที่ไว้วางใจของ ลูกค้าทั้งบริษัทเอกชนและองค์กรชั้นนำหลายแห่ง ทำให้เป็น "บริษัทโฮสติ้งที่อยู่ในใจของลูกค้าตลอดไป"

OUR VALUE

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ได้กำหนดคุณค่าในการดำเนินกิจการของบริษัทสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจดังนี้

 • ความน่าเชื่อถือ (Credibility) : การสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในบริการทางด้าน Web Technology
 • ความสมบูรณ์ (Integrity) : เราจะเคารพ ให้เกียรติ และรักษาความลับของผู้มาใช้บริการ โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มาใช้บริการเป็นสำคัญ
 • ความร่วมมือร่วมใจกัน (Synergy) : มุ่งเน้นความร่วมมือและร่วมใจ ผสมผสานเพื่อความสำเร็จร่วมกัน ทั้งฝ่ายผู้บริหาร และพนักงาน
 • การมุ่งเน้นผู้รับบริการ (Customer Focus) : เราจะให้บริการเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
 • นวัตกรรม (Innovation) : เราจะสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าและบริการ ให้มีความโดดเด่น และแตกต่าง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต
 

รางวัล DBD Verified

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ได้รับโล่ห์รางวัล DBD Verified เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง DBD Verified เป็นเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผู้ใช้บริการกับเรามั่นใจได้ว่า เว็บไซต์ chaiyohosting.com เป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ เนื่องจากเว็บไซด์ chaiyohosting.com มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุไว้ ซึ่งได้แก่

 1. ความโปร่งใสของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Operational Transparency)
 2. การตลาดและประชาสัมพันธ์ (Advertising and Marketing Practices)
 3. การให้ข้อมูลของสินค้าและบริการที่ชัดเจนและเพียงพอ (Adequate and Timely Information About Offers)
 4. การยืนยันการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าและบริการ (Acknowledgement of Order and Fulfillment)
 5. ระบบความปลอดภัยในการทำธุรกรรม (Transactional Security)
 6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (Consumer Privacy)
 7. ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภค (Consumer Inquiries and Complaints)
 8. การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ( Protection of Children)
 

CMMI Level 3

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการกับทางบริษัทเป็นหลัก คุณอนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร ผู้บริหาร บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด จึงกำหนดให้มีโครงการปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ขององค์กร ให้มีความเป็นมาตรฐาน ระดับสากลด้วยการลงทุนด้านคุณภาพการผลิต (Cost of Quality) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อทุกความต้องการ ของลูกค้า โดยมาตรฐานสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้คือ CMMI (Capability Maturity Model Integration) ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับ บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ ทั่วโลก และบริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐในโครงการ SPI@ease II
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน CMMI-DEV (CMMI for Development), V1.3 Level 3 เป็นรายแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555