วิธีการชำระเงิน

...

วิธีการชำระเงิน

1. ทางธนาคารหรือ ATM ชื่อบัญชี บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด

เลขที่บัญชี 021-7-01298-8 สาขา สาขาลาดพร้าว 101

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด

เลขที่บัญชี 881-2-00060-9 สาขา สาขาลาดพร้าว 101

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด

เลขที่บัญชี 233-2-00004-5 สาขา สาขาลาดพร้าว 101

*** บริษัทฯ ไม่รับการโอนเงินเข้าชื่อบัญชีอื่น นอกเหนือจากชื่อบัญชีที่กล่าวข้างต้น ***

ยืนยันการชำระเงินโดยการ แฟกซ์เอกสารการชำระเงินมาที่เบอร์ 02-187-0188 หรือ ส่งมาที่อีเมลล์ sales@chaiyohosting.com

2. ชำระด้วยเงินสดหรือ สั่งจ่ายด้วยเช็คขีดคร่อม

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด

3312/33-34 ชั้น 2-3 โซนเอ ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547109737

3. ชำระด้วยบัตรเครดิตทางช่องทางออนไลน์โดยบริษัทรับบัตรดังต่อไปนี้

Visa Visa Visa Visa